Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Moderator: Anirysova

Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez annasm » 2012-03-08, 01:09

W związku z pewnym zawirowaniami w moim domowym stadku nawiązałam ścisłą współpracę z dr Jagielskim.
I mam dla Was wszystkich propozycję. Wrócił pomysł pobierania badań u polskich BPP celem wykonania badań genetycznych we Francji. Może uda się tak zorganizować akcję pobierania krwi aby dotarła ona do Francji.

Dla pojedynczego osobnika nie wynikną z nich pewnie żadne korzyści ale w perspektywie lat będzie można ocenić ryzyko populacyjne jak i opracować skuteczne metody terapii. Badania mają na celu określenie częstości występowania określonych sekwencji genów u psów z rozpoznaną HS. W tej chwili żadne badanie nie jest w stanie ocenić ryzyka wystąpienia tej choroby u badanego osobnika ani w danej linii. Ani sposobu jej dziedziczenia. Wynik nie da odpowiedzi na pytanie czy mój pies zachoruje. Ale może badania te dadzą nam broń do walki z tą chorobą.
Im więcej materiału od psów chorych, spokrewnionych z chorymi jak i zdrowych tym lepiej.

Szczegóły wymagają jeszcze dopracowania - procedura pobierania krwi, sposób jej przechowywania i warunki transportu, określenie grupy psów od których krew ma być pobrana - tym obiecał zająć się dr J. Jak i nakłonieniem strony francuskiej do partycypowania w kosztach.

Moją rolą jest zachęcenie wszystkich właścicieli BPP do wzięcia udziału w tym programie. Szczegóły mam nadzieje wkrótce - min to czy zaproszenie ma dotyczyć całej populacji psów czy tylko wybranych grup.

Dlatego mam prośbę o zgłaszanie w tym wątku lub na pw swojej woli udziału razem z wiekiem psa, informacji czy któryś ze spokrewnionych psów chorował na HS (ze stopniem pokrewieństwa) - w ramach rzetelnej wiedzy a nie domysłów, i deklaracji czy w razie potrzeby właściciel będzie skłonny partycypować w kosztach transportu oraz region z którego pies pochodzi (to w ramach organizowania transportu). Myślę że ponieważ koszt pobrania krwi nie jest specjalnie duży możemy go jako właściciele pokryć z własnej kieszeni.

Sporo organizacyjnej pracy ale jak się uda będziemy mieć swój udział w poprawie zdrowia naszej rasy.
Potrzebna będzie próbka krwi ( co do ilości i sposobu pobrania później), wypełniona ankieta (którą ma stworzyć dr J), kopia rodowodu oraz zgoda na wykorzystanie materiału do badań.

Proszę moderatora o podwieszenie wątku. Oraz umożliwienie mi bezterminowego edytowania postu z listą.

Poniżej założenia projektu opracowane przez dr n wet D.Jagielskiego.
Warszawa, 14.04.2012 r.
WYTYCZNE DOTYCZĄCE POBIERANIA MATERIAŁU OD BERNEŃSKICH PSÓW PASTERSKICH DO BADANIA PODSTAW GENETYCZNYCH MIĘSAKA HISTIOCYTARNEGO/HISTIOCYTOZY ZŁOŚLIWEJ

Skróty:
gBMD – grupa hodowców i właścicieli berneńskich psów pasterskich (Anna Smorczewska-Kiljan, Katarzyna Saganowska, Anna Kochanowska); osoba do kontaktu - Anna Smorczewska-Kiljan annasmk@gmail.com

DJ – dr n. wet. Dariusz Jagielski (Przychodnia Weterynaryjna BIAŁOBRZESKA, Warszawa; pełnomocnik Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt ds. Polskiego Rejestru Nowotworów Zwierząt); djagielski@poczta.onet.pl

ZGiHZL - Zakład Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa; osoba do kontaktu – dr Marta Gajewska mgajewska@coi.waw.pl


1. standard pobrania materiału do badania od psa zdrowego
a. szczególnie wartościowe są próbki od psów w wieku >10 lat; w praktyce pobranie krwi od każdego BMD
b. pobranie do dwóch probówek z EDTA po 2-5 ml krwi dokładnie oznaczonej danymi psa
c. próbki przed wysłaniem powinny zostać umieszczone w lodówce w 4 st. C przez okres nocy
d. wysłanie próbki; wysłać jak najszybszą drogą w temperaturze pokojowej; należy unikać wysyłania próbki przed weekendem (co opóźni dostarczenie)
i. pierwsza próbka jest wysyłana do Francji na adres zespołu badawczego tj.
Dr Catherine André Laboratoire de Génétique et Développement, U.M.R 6061, Faculté de Médecine 2 avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Cedex Francja
KOSZT PRZESYŁKI Z KRWIĄ WAŻĄCĄ OK. 1,5 KG DOSTARCZANEJ NASTĘPNEGO DNIA TO 552,4 PNL NETTO; JEST TO CENA DLA BIAŁOBRZESKIEJ; KOSZT PRZESYŁKI DLA KLIENTA BEZ STAŁEJ UMOWY BĘDZIE ZAPEWNE WYŻSZY)
Druga próbka zostanie zabezpieczona do dalszych badań.
e. do każdej próbki wysyłanej do Francji należy dołączyć
i. kserokopię rodowodu i nr tatuażu lub mikroczipa
ii. wypełniony kwestionariusz kliniczny dla psa zdrowego w języku angielskim
f. do każdej próbki wysyłanej do bazy danych należy dołączyć
i. kserokopię rodowodu i nr tatuażu lub mikroczipa
ii. wypełniony kwestionariusz kliniczny dla psa zdrowego w języku polskim
iii. kwestionariusz danych osobowych właściciela psa tj. adres zamieszkania, e-mail, telefon, zgoda na umieszczenie w bazie danych i przesłanie próbek, zobowiązanie do informowania o stanie psa w przyszłości (min. raz na pół roku) i zmianie danych kontaktowych; prosimy też właścicieli o zgłaszanie znanych im przypadków wystąpienia chorób nowotworowych (jakichkolwiek) u berneńskich psów pasterskich; AKTUALIZACJA DANYCH I WYCHWYCENIE PRZYPADKÓW CHOROBY U PSÓW Z BAZY DANYCH MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA BADAŃ GENETYCZNYCH WE FRANCJI
g. nie ma możliwości otrzymania wyniku badań dotyczącego konkretnej, przesłanej próbki

2. standard pobrania materiału do badania od psa CHOREGO/Z PODEJRZENIEM HISTIOCYTOZY ZŁOŚLIWEJ
a. pobranie do dwóch probówek z EDTA po 2-5 ml krwi dokładnie oznaczonej danymi psa
b. bardzo ważne jest dla badań nakłonienie do oddania krwi przez właścicieli psów spokrewnionych z psem chorym
c. próbki przed wysłaniem powinny zostać umieszczone w lodówce w 4 st. C przez okres nocy
d. wysłanie próbki; wysłać jak najszybszą drogą w temperaturze pokojowej; należy unikać wysyłania próbki przed weekendem (co opóźni dostarczenie)
i. pierwsza próbka jest wysyłana do Francji na adres zespołu badawczego jw.
Drugą próbkę należy zabezpieczyć do dalszych badań.
e. do każdej próbki wysyłanej do Francji należy dołączyć
i. kserokopię rodowodu i nr tatuażu lub mikroczipa
ii. wypełniony przez lekarza weterynarii kwestionariusz kliniczny dla psa chorego w języku angielskim
f. do każdej próbki wysyłanej do bazy danych należy dołączyć
i. kserokopię rodowodu i nr tatuażu lub mikroczipa
ii. wypełniony przez lekarza weterynarii kwestionariusz kliniczny dla psa chorego w języku polskim
iii. kserokopię raportu z badania histopatologicznego – zostanie on przetłumaczony na język angielski i przesłany do Francji celem uzupełnienia danych danego osobnika; możliwe jest uzupełnienie tych danych w terminie późniejszym, tym niemniej zawsze ten warunek musi zostać dopełniony, w przeciwnym razie przesłane próbki nie będą miały wartości dla prowadzonych badań
iv. kwestionariusz danych osobowych właściciela psa tj. adres zamieszkania, e-mail, telefon, zgoda na umieszczenie w bazie danych i przesłanie próbek, zobowiązanie do informowania o stanie psa w przyszłości (min. raz na pół roku) i zmianie danych kontaktowych; prosimy też właścicieli o zgłaszanie znanych im przypadków wystąpienia chorób nowotworowych (jakichkolwiek) u berneńskich psów pasterskich; AKTUALIZACJA DANYCH I WYCHWYCENIE PRZYPADKÓW CHOROBY U PSÓW Z BAZY DANYCH MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA BADAŃ GENETYCZNYCH WE FRANCJI;
v. wypełnioną ankietę Polskiego Rejestru Nowotworów Zwierząt
g. nie ma możliwości otrzymania wyniku badań dotyczącego konkretnej, przesłanej próbki

3. baza danych
a. prowadzona będzie dzięki środkom osobowym i finansowym ZGiHZL; ZGiHZL dzięki kompetencjom merytorycznym będzie analizował pokrewieństwo w grupie psów
b. co pół roku właściciele psów ankietowani będą przez gBMD celem aktualizacji danych i zgłaszania grupie badawczej we Francji przypadków mięsaka histiocytarnego wśród psów, których krew została przesłana i podlega badaniom genetycznym pełny dostęp do bazy danych będą miały gBMD, ZGiHZL, DJ; wszystkie dane przekazywane będą grupie badawczej we Francji; informacje adresowe nie będą udostępniane osobom postronnym
c. przypadki mięsaka histiocytarnego (rodowód, pokrewieństwo) ujawniane będą publicznie na stronie internetowej http://www.swissdogsworld.pl/ oraz http://www.szwajcary.com celem ograniczenia występowania choroby w populacji BMD w Polsce


4. dane do kontaktu w sprawie informacji dotyczących stanu zdrowia psa
a. Anna Smorczewska-Kiljan; annasmk@gmail.com
b. dr n. wet. Dariusz Jagielski; djagielski@poczta.onet.pl
c. dr Marta Gajewska; mgajewska@coi.waw.pl



W wyznaczonym dniu chętni powinni się zgłaszać się w wyznaczonym miejscu celem oddania krwi.
Muszą mieć ze sobą wypełnioną ankietę oraz xero rodowodu. Oba dokumenty razy dwa.
Będzie konieczny "follow up" i monitorowanie stanu zdrowia przez kolejne lata - w związku z tym do bazy danych trzeba będzie podać numer telefonu i adres mailowy. I oczekiwać kontaktu raz na pół roku celem weryfikacji stanu zdrowia.
Badania dotyczą wszystkich rodowodowych berneńczyków.

Generalnie cała operacja jest bez żadnych bezpośrednich kosztów - powinniśmy dobrowolnie zrzucić się i partycypować w kosztach wysyłki. Trzeba jednak niestety dojechać na własny koszt ]:->

Droga mailowa otrzymacie
1.Ankietę do wypełnienia - w wersji angielskiej + tłumaczenie - ankietę wypełnia właściciel (trzeba ze sobą przynieść 2 wypełnione egzemplarze).
2.Do podpisania zgodę na przechowywanie danych osobowych i danych psa, wykorzystanie materiału pobranego od psa do badań naukowych i umieszczenia danych w bazie. Wszystkie dane osobowe będą niedostępne publicznie. Jednocześnie właściciel winien zobowiązać się do informowania w przyszłości o zmianach w stanie zdrowia swojego psa - szczególnie o chorobach nowotworowych. Przy podejrzeniu histiocytozy wskazany jest pilny kontakt (na zawarty w wytycznych adres mailowy) celem zabezpieczenia odpowiedniego materiału do badań. Dane psa, który zachoruje za zgodą właściciela będa dostępne publicznie.Zgode trzeba wypełnić i podpisac dwa razy.

Musimy pamiętać o tym ze materiał pobrany podczas biopsji i operacji lub w przypadku niekorzystnego obrotu sprawy podczas nekropsji jest potrzebny nie tylko do potwierdzenia rozpoznania ale także jest wykorzystywany do badań nad genetyką i biochemią nowotworu celem ustalenia optymalnego sposobu leczenia.

Tylko jeśli pies zakończy swój udział w badaniu, pobrany materiał będzie diagnostyczny. A to oznacza że konieczna jest informacja o śmierci takiego psa (oby w zdrowiu dożył kilkunastu lat). Przyczyna zgonu powinna być potwierdzona przez lekarza weterynarii.

Z wypełnioną ankietą (x2), rodowodem (x2), podpisaną zgodą (x2), krótką pisemną informacją na temat - co wiem o chorobach nowotworowych u krewnych mojego psa (x1) zgłaszacie się w określonym terminie i w określonym punkcie. Oczywiście z psem. Od którego zostaną pobrane 2 próbówki krwi.

Jedna pojedzie do Francji druga do laboratorium w Warszawie.

Nie będzie jednostkowych wyników badań. Zebrany materiał ma pomóc w ustaleniu czy możliwe są do okreslenia markery genetyczne większego ryzyka zachorowania na histiocytozę.
Ostatnio edytowano 2012-09-29, 00:56 przez annasm, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Dodałam wytyczne aby były na pierwszej stronie
Avatar użytkownika
annasm
Administrator
 
Posty: 4730
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2007-11-17, 17:31
Lokalizacja: Warszawa
psy: CHUCK Tanais[*], WINNIE I COOPERS CHOICE

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez annasm » 2012-03-08, 01:09

Lista chętnych do oddania próbki krwi do badań genetycznych nad HS.
1. Chuck Tanais, 5lat, HS rozpoznana w wieku 4 lata i 9 miesięcy, Warszawa
Avatar użytkownika
annasm
Administrator
 
Posty: 4730
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2007-11-17, 17:31
Lokalizacja: Warszawa
psy: CHUCK Tanais[*], WINNIE I COOPERS CHOICE

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez Barbel » 2012-03-08, 01:15

I tak się badamy regularnie co 3 miesiące
2. Ervin z Lukavskych luk. lat (prawie) 8, stwierdzono dystrofię jednej nerki, w rodzinie - nic nie wiem o histo. Olza
Avatar użytkownika
Barbel
Moderator
 
Posty: 5195
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-24, 17:31
Lokalizacja: Śląsk
psy: Barnaba (*),

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez P.P. » 2012-03-08, 01:27

3. MONTARO z Lisowskiego Wzgórza / ur .24.05.2006r. /
4. NEBRASKA Berneńskie Ranczo / ur.06.05.2010r. /
Avatar użytkownika
P.P.
 
Posty: 1966
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2007-09-30, 21:47

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez Cefreud » 2012-03-08, 07:25

Wlasnie w Szwajcarii uczeni wiedzac, ze istnieja rozne formy histiocytozy, prosza o probki, by opisac pecyzyjnie diagnozy. Jesli chodzi o HZ u bpp odkryli oni, ze predyspozycje do zachorowania nań są dziedziczne. W innych formach nowotworow nie zostalo to jeszcze ostatecznie zbadane. Zeby wiedziec cokolwiek wiecej, poza badaniami krwi trzeba by zrobic biopsje organow.

Instytuty Patologii Weterynaryjnej Uniwersytetow w Bernie i zurychu sa gotowe wykonac analizy po zredukowanych do minimum kosztach.

przekleiłam z wątku o histio. Może jeśli masz ścisły kontakt z Jagielskim spróbujcie się dowiedzieć jak to wygląda w SZwajcari? Jak by się nie udało z Francją może z nimi się uda?

a tu list z Francji do Madzi Toy:

Otrzymałam list od prof Andre z Francji. Jutro przetłumaczę

Genetic Study of Malignant Histiocytosis
in the Bernese Mountain Dog : a collaborative study

C.André (CNRS, Rennes, France), M.Breen (NCU, Raleigh, US)
E.Ostrander (NIH, Bethesda, US),


Since we wish to find the genes responsible of Malignant histiocytosis in dogs as quickly as possible, our 3 laboratory have been funded by the AKC-Canine Health Fundation to collaborate on this project and more samples are needed.

- If your BMD is over 10 years of age and has never been diagnosed with MH : a blood sample is useful to us as a control (It is essential that you contact us if your dog is later diagnosed with MH ).
- If your BMD presents MH signs: a blood sample from your dog and relatives is needed

1) 5 ml of blood in EDTA tubes (name, breed, sex, written on the tube)
2) Pedigree information of each dog
3) A note from the vet indicating the clinical status of the dog
If an MH is suspected, it is necessary to have pathology done to establish whether it is definitely affected and to provide the pathology reports.
All information will be kept confidential. We thank you very much for your help.

Please send blood samples at room temperature by rapid delivery mail.

From Europe to : Dr. Catherine ANDRE and Benoit HEDAN
UMR6061, CNRS/ Université de Rennes 1 Faculté de Médecine
2, Av. Léon Bernard 35043 Rennes cedex, France
tel. 02 23 23 45 09 Fax 02 23 23 44 78
email : catherine.andre@univ-rennes1.fr benoit.hedan@univ-rennes1.fr
http://www-recomgen.univ-rennes1.fr/doggy.html

From the US : Dr. Elaine Ostrander : contact : eostrand@mail.nih.gov
Phone: + 00 1 301-594-5284 Fax: + 00 1 301-480-0472
Cancer Genetics Branch NHGRI/NIH 50 South Drive, MSC 8000
Building 50, Room 5351 Bethesda MD 20892-8000 USA
http://research.nhgri.nih.gov/dog_genome

If your BMD is affected by MH: fresh or –20°C frozen tissues samples or a biopsy sample (in the paraffin block) are needed : please contact Matthew or Tessa Breen
Indeed, those of you who have lost Berners in the past may still be able to help here.
Avatar użytkownika
Cefreud
 
Posty: 10797
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-24, 21:36
psy: CeFreud (*),Wall-e i Kubuś-sz koty,Pimki(*)

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez MB » 2012-03-08, 09:15

5. Solo O Mój Ty Smutku (14.08.2005) - problemy z systemem immunologicznym (alergie), padaczka, wodogłowie
6. Sasza z Jaworskiego Gronia (12.11.2008) - problemy z systemem immunologicznym (IBD-nieswoiste zapalenie jelit - w niektórych opracowaniach wymieniane jako predyspozycja do chłoniaka) - potomek Solo
Avatar użytkownika
MB
 
Posty: 1690
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-27, 23:15
Lokalizacja: Mazańcowice k.B-B
psy: Wania,Konrad,Fia, Solo['] Paiko['] Sasza[']

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez kreska » 2012-03-08, 10:54

7. Andra Ada Alladiner lat prawie 6, przyrodnia siostra Czakusiowa i miotowa siostra Afery(*)
8. Fibille od Zlateho Roxe

pozdr
Avatar użytkownika
kreska
 
Posty: 5490
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-11-29, 23:48
Lokalizacja: Zielonka
psy: Fibi,Bibi,Balu,Lila,Lilawati, Solo i Łatka(*)
Hodowla: SOULBERN

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez Anirysova » 2012-03-08, 11:57

Z tego co pamiętam te francuskie badania dotyczyły starszych psów. Czy teraz nie ma żadnych wymagań co do wieku psa?
Avatar użytkownika
Anirysova
Moderator
 
Posty: 5201
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-24, 21:23
Lokalizacja: śląskie
psy: Monia, Wiki, Banu, Sisi i Duma
Hodowla: Anirys Team FCI

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez Mocca » 2012-03-08, 13:04

9. Mocca z Kudłatym Ogonkiem data ur. 19.12.2011r. córka Czaka
Avatar użytkownika
Mocca
 
Posty: 346
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2011-06-06, 12:02

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez Aga-2 » 2012-03-08, 14:20

10. Astaroth Piękny Ogród ur. 2005 - nie cierpi na żadne schorzenia
11. Astarte Alpejski Sen ur. 2009 - j.w.
12. Belle Star Alpejski Sen ur. 2011 - j.w.
W rodzinie nie stwierdzono zejść na histiocytozę.
Aga-2
Moderator
 
Posty: 6347
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-26, 10:37
Lokalizacja: Kraków/okolica

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez maat » 2012-03-08, 14:55

Anirysova napisał(a):Z tego co pamiętam te francuskie badania dotyczyły starszych psów. Czy teraz nie ma żadnych wymagań co do wieku psa?

Francuzi prosili o krew psów powyżej 8 roku - wszystkich. Oraz niezależnie od wieku, u psów spokrewnionych z osobnikami, u których stwierdzono HZ.

Zgłaszam:
AMBĘ Hała-Bała ( córka Toy HZ)
i LUTHIEN Meres of Twilight
Avatar użytkownika
maat
 
Posty: 1974
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-10-02, 23:46
Lokalizacja: Kraków
psy: Souri
Hodowla: Hała-Bała

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez aga.s » 2012-03-08, 15:07

13.BASANTI Alpejska Kraina Szczęścia - córka Czaka ur.6.02.2011
Avatar użytkownika
aga.s
 
Posty: 1578
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2011-06-27, 12:56
psy: Indiana Jones , Basanti i Gabana BPP
Hodowla: Melle Dulcior

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez maat » 2012-03-08, 15:11

To jest tłumaczenie Irka listu, który dostałam od dr Andre

"Badania genetyczne nad Histiocytozą Złośliwą w rasie BPP
Projekt wspólny: C.André (CNRS, Rennes, France), M.Breen (NCU, Raleigh, US)
E.Ostrander (NIH, Bethesda, US)

Celem naszej pracy jest wykrycie tak szybko jak to tylko możliwe genow odpowiedzialnych za przenoszenie HZ. Nasze trzy labolatoria wspierane przez AKC-Canine Health Fundation [ fundacja przy ameryk. kennel clubie] wspólnie pracują nad tym projektem i potrzebujemy więcej próbek do badań.

- Jeśli twój BPP ma więcej niż 10 lat i nie zdiagnozowano u niego do tej pory HZ: jego próbka krwi jest dla nas bardzo pomocna w celach kontrolnych. ( bardzo ważny jest kontakt z nami gdyby w późniejszym terminie zdiagnozowano u niego HZ )
- Jeśli twój BPP wykazuje symptomy HZ: potrzebujemy oprócz jego krwi także próbki krwi jego krewnych

JAK WYSŁAĆ:
1) 5 ml krwi w probówce EDTA z opisem: Imię, rasa, płec
2) ksero rodowodu
3) Opis choroby i stanu psa od lekarza weterynarii.
Jeżeli istnieje podejrzenie HZ to bardzo ważny jest opis wszystkich objawów i symptomów oraz zrobienie wszystkich badań i dostarczenie nam wyników. Wszystkie informacje objęte są tajemnicą i nie zostaną nigdzie ujawnione. Bardzo dziękujemy za pomoc.

Próbki krwi prosimy przesyłac w temperaturze pokojowej możliwie najszybszą przesyłką na adres:

Z Europy do: Dr. Catherine ANDRE and Benoit HEDAN
UMR6061, CNRS/ Université de Rennes 1 Faculté de Médecine
2, Av. Léon Bernard 35043 Rennes cedex, France
tel. 02 23 23 45 09 Fax 02 23 23 44 78
email : catherine.andre@univ-rennes1.fr benoit.hedan@univ-rennes1.fr
http://www-recomgen.univ-rennes1.fr/doggy.html

Z USA do: Dr. Elaine Ostrander : contact : eostrand@mail.nih.gov
Phone: + 00 1 301-594-5284 Fax: + 00 1 301-480-0472
Cancer Genetics Branch NHGRI/NIH 50 South Drive, MSC 8000
Building 50, Room 5351 Bethesda MD 20892-8000 USA
http://research.nhgri.nih.gov/dog_genome

Jeżeli twój BPP jest dotknięty HZ to bardzo pomogły by nam próbki jego tkanki z biopsji. Wysyłac je trzeba świeże albo zmrożone do – 20 st. C w bloku parafinowym. W takich przypadkach prosimy wcześniej o kontakt z Matthew albo Tessa Breen.
W istocie ci z was którzy stracili Berneńczyka mogą pomóc tym, które jeszcze żyją. "
Pozdrawiam - Irek

Później obniżyli wiek psów z 10 na 8 lat.
Avatar użytkownika
maat
 
Posty: 1974
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-10-02, 23:46
Lokalizacja: Kraków
psy: Souri
Hodowla: Hała-Bała

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez Aga-2 » 2012-03-08, 15:49

maat napisał(a):
Anirysova napisał(a):Z tego co pamiętam te francuskie badania dotyczyły starszych psów. Czy teraz nie ma żadnych wymagań co do wieku psa?

Francuzi prosili o krew psów powyżej 8 roku - wszystkich. Oraz niezależnie od wieku, u psów spokrewnionych z osobnikami, u których stwierdzono HZ.

Z tego co zrozumiałam, to Ania pisała, że dr. J ma doprecyzować z Francuzami kwestię wieku.
Aga-2
Moderator
 
Posty: 6347
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-26, 10:37
Lokalizacja: Kraków/okolica

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez Tańka » 2012-03-08, 17:06

Yokozuna z Deikowej Doliny ur. 09.09.2007r. - zdrowy (powiększona prostata leczona Ypozane)
Tańka
 
Posty: 1281
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2008-06-15, 19:31
psy: Yokozuna z Deikowej Doliny (*), Echo mix

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez annasm » 2012-03-08, 17:14

Aga-2 napisał(a):
maat napisał(a):
Anirysova napisał(a):Z tego co pamiętam te francuskie badania dotyczyły starszych psów. Czy teraz nie ma żadnych wymagań co do wieku psa?

Francuzi prosili o krew psów powyżej 8 roku - wszystkich. Oraz niezależnie od wieku, u psów spokrewnionych z osobnikami, u których stwierdzono HZ.

Z tego co zrozumiałam, to Ania pisała, że dr. J ma doprecyzować z Francuzami kwestię wieku.



Dokładnie.
Dr J kontaktował się ostatnio z dr Andre - ma doprecyzować od jakich psów krew ma być pobierana - ma to dokładnie ustalić. Od czasu listu wstawionego przez Magdę minęło już sporo czasu, myślę że pewien rozdział badań już za nimi, dlatego musimy mieć aktualne wytyczne.
Ponieważ dr J chciałby wiedzieć z jak dużą liczbą może mieć do czynienia - stąd moja prośba o deklaracje.
Ja nie odpuszczę i mam nadzieje że uda nam się zrealizować ten projekt.
Avatar użytkownika
annasm
Administrator
 
Posty: 4730
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2007-11-17, 17:31
Lokalizacja: Warszawa
psy: CHUCK Tanais[*], WINNIE I COOPERS CHOICE

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez Alicja i Spartki » 2012-03-08, 18:50

Aniu my też dołączymy tylko nie wiem w tej chwili ile psiaków 3 to na pewno.
Avatar użytkownika
Alicja i Spartki
 
Posty: 4037
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-24, 20:13
psy: spartki w ilosci 10 szt
Hodowla: spartanska Osada

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez Barbapapa » 2012-03-08, 21:09

1. Nadal posiadam tkanki Chivas'a + wyniki sekcji oraz zdjęcia z sekcji i wyniki badań zlecane między innymi przez dr Jagielskiego -Znak Zodiaku Duch Wrzosowisk; tęczowy most od 14/08/2010 roku. Niepotwierdzone badaniami zejście matki na nowotwór.
oraz
2. Dublin Berneńskie Ranczo, dysponuję wynikami badań, głównie biorezonansu; - nowotwór nie potwierdzony metodami konwencjonalnymi. ur. 20/04/2005 roku. Nie potwierdzone badaniami zejście matki, dwójki rodzeństwa po tej samej matce z poprzedniego miotu na nowotwór.
Avatar użytkownika
Barbapapa
 
Posty: 3786
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-25, 11:32
Lokalizacja: Warszawa
psy: Wobler(DSPP,Dublin(7/11/14);Znak Zodiaku(*14/8/10)
Hodowla: Barbapapa-psy

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez Barbapapa » 2012-03-08, 21:12

annasm napisał(a):Ja nie odpuszczę i mam nadzieje że uda nam się zrealizować ten projekt.

Trzymam bardzo mocno kciuki za skuteczność. Podobno do trzech razy sztuka. Madzia zaczęła, ja próbowałam , teraz Ty Aniu. Musi się tym razem udać.
Avatar użytkownika
Barbapapa
 
Posty: 3786
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2006-09-25, 11:32
Lokalizacja: Warszawa
psy: Wobler(DSPP,Dublin(7/11/14);Znak Zodiaku(*14/8/10)
Hodowla: Barbapapa-psy

Re: Badania genetyczne u berneńczyków - HS

Postprzez marieanne » 2012-03-08, 21:57

No to i my:

BOHUN Alpejska Kraina Szczęścia, ur. 6.02.2011, syn Chucka
MAERE Galijska Osada, ur. 25.06.2011, nic nie wiem o HS w rodzinie...

Jesteśmy z Białegostoku.
Avatar użytkownika
marieanne
Moderator Działu
 
Posty: 2615
Ostrzeżeń: 0
Dołączył(a): 2011-08-08, 21:04
Lokalizacja: Białystok
psy: BPP x3: Bohun, Zuzia i Bromba :)
Hodowla: Śledzikujący Bern FCI

Następna strona

Powrót do - Histiocytoza złośliwa i inne typy nowotworów

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość